Kognitiv terapi

Mange ser på kognitiv terapi som en rasjonell og fornuftig måte å jobbe med psykisk uhelse. Sentralt i kognitiv terapi er innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger. Like viktig som å bli bevisst og jobbe med egne tankemønstre er å anerkjenne og møte vonde følelser. Det jobbes med å bli bevisst og bryte negative selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykisk uhelse. Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske vansker. Gjennom kognitiv terapi kan du tilegne deg verktøy og teknikker du kan ta i bruk i eget liv.

Jeg liker undertittelen #NårLivetKladder fordi jeg syns det er litt sånn det kan kjennes ut i blant, at det kladder litt. Da kan det være godt å ruste seg for å møte kladdeføret på en hensiktsmessig måte. Mange opplever det som en styrke å bli bevisst hva de selv kan ta kontroll på når livet kladder og kjenne en trygghet i å ha verktøy/teknikker for å bedre håndtere og mestre livets små og store utfordringer.