MINE TJENESTER og prisliste
 

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med meg.

Det finnes en rekke former for kognitiv terapi som er lagt til rette for ulike typer vansker. Jeg har god erfaring med kognitiv terapi i møte med: 


  • Angst (helseangst, panikkangst, sosial angst, generalisert angst)
  • Fobier 
  • Bekymring/uro
  • Depresjon/nedstemthet
  • Selvfølelse
  • Livskrise
  • Ensomhet
  • Stress
  • Sorg
  • Søvnproblemer

I tillegg kan kognitiv terapi være et viktig supplement i behandling av somatisk sykdom, for eksempel kreft, hjertelidelse, ME, fibromyalgi og annen smerte problematikk. 

Kartleggingsamtale

I første samtale finner vi sammen ut om jeg kan hjelpe deg med det som er vanskelig for deg i ditt liv. Dersom det viser seg at jeg ikke er riktig behandler med riktig tilbud for deg, vil jeg forsøke å veilede deg til riktig hjelp.

Videosamtale 

Digital behandling. Jeg sender deg en link til Whereby som er den sikre plattformen vi bruker for videosamtale. Du trenger ikke laste ned noe på forhånd. Fungerer fra mobil, nettbrett, PC og Mac.


Samtale på kontor

Samtaleterapi

Oppfriskningssamtale

Etter et avsluttet samtaleløp kan du ta kontakt ved behov for en oppfriskningsamtale.

Behandlingslengde varierer. Du avslutter terapien når du selv ønsker. Vi evaluerer fortløpende om du føler du er på riktig vei. Et sentralt mål i kognitiv terapi er at du skal kunne bli din egen terapeut.

Prisliste (fra 01.01.2024)

Kartleggingsamtale

60 minutter


1250 NOK

Videosamtale

45 minutter

1150 NOK

Samtale på kontor

45 minutter

1150 NOK

Oppfriskningssamtale

45 minutter

1150 NOK

Avbestilling må skje senest 24 timer før oppsatt avtale. Ved avbestilling senere enn det vil avtalen faktureres.

Faktura sendes på sms eller mail etter samtale og må være betalt innen neste samtale.