#NårLivetKladder

OM MEG

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut. Jeg har lang erfaring med samtaleterapi til mennesker som av ulike årsaker er i behov av det for å bedre sin psykiske helse. Videre har jeg erfaring fra arbeid i psykososialt kriseteam og er vant til å møte mennesker i vanskelige situasjoner i livet. Jeg er opptatt av å kunne hjelpe andre til å få det best mulig i sitt liv. 

Livet kan være smertefullt. Vi lever i et land der vi har en kultur for at vi skal ha det bra. Det kan lett skape en ekstra belastning når man strever og føler man ikke mestrer livet. Det kan være lett å kjenne seg mislykket. I tillegg kan noen kjenne dårlig samvittighet for å ikke ha det bra, når ting tilsynelatende ligger til rette for det. 

Jeg er opptatt av å øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Jeg er opptatt av hvordan tankene, tolkningene og forståelsen vår påvirker hvordan vi har det og hvilke valg vi tar. Like viktig som å jobbe med tankemønstre syns jeg det er å anerkjenne og møte følelser og jobbe med bevissthet rundt hva en selv har mulighet til å påvirke i eget liv.